Fidelity Plus je Društvo koje se bavi posredovanjem u osiguranju.

Mi pomažemo klijentu za vreme trajanja Ugovora o osiguranju, pre i posle nastupanja osiguranog slučaja.

Mi preuzimamo na sebe sve poslove vezane za osiguranje a ujedno Vam štedimo i novac i vreme.

Naši partneri

Fidelity Plus

je društvo koje se bavi posrediovanjem u osiguranju, a sve na osnovu licence i odobrenja Narodne Banke Srbije.

Mi smo kompanija čija osnovna obaveza kao posrednika je da štitimo interese Klijenta i Klijentu pružimo objašnjenja i savete o okolnostima koje su od značaja za poslove osiguranja.

Naš zadatak kao posrednika u osiguranju je da pomažemo Klijentu za vreme trajanja Ugovora o Osiguranju, pre i posle nastupanja osiguranog slučaja, da vodi računa i u utvrđenim rokovima izvrši radnje koje su od značaja za očuvanje odnosno ostvarivanje prava iz Ugovora o osiguranju.

Prilkikom nastanka štetnog događaja, mi smo ti koji Klijentu pomažemo pri podnošenju odštetnih zahteva, procena šteta i pravedne isplate šteta.

Ukratko Fidelity Plus je partner koji na sebe preuzima svu problematiku vezanu za poslove osiguranja a ujedno Vam štedi nova i vreme.

Vizija

Kao kompanija težimo kombinaciji kvalitetnog, profesionalnog i pravovremenog pružanja usluga u poslovima posredovanja u osiguranju. Na ovaj način želimo da postignemo i održimo jednu od vodećih pozicija u poslovima posredovanja u Srbiji.


Misija

Naša misija kao posrednika u osiguranju je da pružimo odlične kvalitetne i profesionalne usluge u oblasti osiguranja.

Naši klijenti su uvek na prvom mestu a ukazano poverenje je uvek opravdano.

Osiguravajuća društva sa kojima Fidelity Plus ima zaključen Ugovor o posredovanju:


Fidelity Plus doo

Seljačkih Buna 13,

21000 Novi Sad, Srbija

Tel/fax: +381 21 6394 797 ; +391 62 233 015

e-mail: office@fidelity-plus.com